Budowa i zasada działania

01.jpg
Zasada działania rotametru

Rotametr składa się z pionowej stożkowej rury oraz umieszczonego w niej pływaka. Przepływający przez rurę czynnik powoduje unoszenie się pływaka do położenia, w którym równoważą się działające nań siły. Stan ten nazywamy punktem równowagi sił.

Punkt równowagi zależy od:

  • ciężaru pływaka: Pf
  • prędkości przepływu czynnika: E
  • obszaru swobodnego przepływu: Al

Obszar swobodnego przepływu proporcjonalny będzie do wartości przepływu:

Al = Ac - Af

gdzie:

Ac = średnica rury rotametrycznej Af = średnica pływaka

W rotametrach szklanych oraz plastikowych wartość natężenia przepływu odczytywana jest poprzez porównanie położenia pływaka ze skalą umieszczoną na rurze lub obudowie rotametru.

Odczytu dokonuje się według największej średnicy pływaka lub też jego górnej krawędzi, gdy ma on kształt cylindryczny.

W rotametrach metalowych ruch pływaka przenoszony jest za pomocą sprzęgła magnetycznego do wskaźnika, na którym dokonywany jest odczyt według poruszającej się po skali wskazówki.

Skala najczęściej opisana jest jednostką natężenia przepływu, np. l/min, m3/h, lub też może być wykonana bez żadnej jednostki, tzw. skala procentowa lub niemianowana.

 

Wyślij "ZAPYTANIE"