Kryteria doboru

Dla właściwego doboru rotametrów pierwszorzędną sprawą jest możliwie dokładne określenie warunków roboczych. Dotyczy to zarówno parametrów panujących w instalacji, tj. ciśnień i temperatur, jak i właściwości samego czynnika - jego składu chemicznego, lepkości oraz gęstości.

Dalsze kryteria doboru to wymagane certyfikaty i atesty, dokładność urządzenia, dodatkowe wyposażenie w postaci np. wyjść elektrycznych, zaworu regulacyjnego, dodatkowej skali itp.

W praktyce spotykamy się jeszcze z wieloma innymi wymaganiami, jak np. wymiary urządzenia, rodzaje przyłączy, łatwość demontażu, długość i rozdzielczość skali.

W serwisie umieściliśmy formularz „ZAPYTANIE”, w którym pytamy o wszystkie potrzebne do doboru rotametru dane. Przesłanie wypełnionego formularza ułatwi nam pracę i skróci czas oczekiwania na ofertę.

Poniżej kilka podstawowych informacji ułatwiających wstępne wytypowanie konstrukcji rotametru:

Rotametry szklane:

 • dla ciśnień do 15 bar i temperatur do 120 °C (zależnie od modelu)
 • wysoka dokładność pomiaru
 • wersje chemoodporne, spożywcze, wersje Ex
 • duży wybór zakresów i rodzajów przyłączy
 • stosowane głównie w przemyśle do kontroli przepływu czynników agresywnych oraz do dokładnego pomiaru i dozowania

Rotametry tworzywowe:

 • dla ciśnień do 30 bar i temperatur do 130 °C (zależnie od modelu)
 • w opcji gatunki tworzyw odporne na wybrane czynniki agresywne
 • duży wybór zakresów
 • niska cena
 • stosowane głównie w gospodarce wodno-ściekowej oraz instalacjach sprężonego powietrza i instalacjach innych nieagresywnych cieczy i gazów

Rotametry metalowe:

 • dla ciśnień do 400 bar i temperatur do 400 °C (zależnie od modelu)
 • wysoka dokładność pomiaru
 • wersje chemoodporne, wersje spożywcze, wersje Ex
 • dla trudnych warunków roboczych
 • duży wybór zakresów
 • trwała konstrukcja
 • stosowane w wielu gałęziach przemysłu

Wyślij "ZAPYTANIE"