Montaż i obsługa

Rozpakowanie i kontrola

Rotametry dostarczane są w stanie gotowości do montażu.

Przed ich montażem należy jednak usunąć zabezpieczenia chroniące urządzenie podczas magazynowania i transportu.

Należy też:

  • przechylając ostrożnie rotametr sprawdzić, czy pływak porusza się swobodnie wzdłuż całej rury rotametrycznej,
  • sprawdzić, czy rura rotametryczna nie jest uszkodzona,
  • sprawdzić, czy materiał uszczelek rotametru odpowiedni jest dla danego czynnika.

Montaż

Montażu rotametrów dokonuje się wg poniższych wskazówek:

  • przepływ przez rotametr odbywać się musi z dołu do góry,
  • rotametr zainstalowany musi być pionowo, przyjmując, że odchył w pionie rzędu 5° może powodować przekłamanie odczytu nawet do 10%,
  • należy pamiętać o zamontowaniu uszczelek,
  • przed i za rotametrem zainstalować należy zawory odcinające, umożliwiające demontaż rotametru bez konieczności odcinania przepływu w instalacji,
  • rotametr nie może być narażony na drgania i naprężenia.

(Dodatkowe informacje na temat montażu w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzeń).

Obsługa

Obsługa rotametru ogranicza się jedynie do rutynowego sprawdzania szczelności połączeń oraz sprawdzania stanu pływka i rury rotametrycznej. W przypadku zauważenia nieszczelności lub uszkodzeń rury rotametrycznej należy elementy te wymienić.

Zazwyczaj rutynowe czyszczenie ogranicza się do przepłukania rotametru roztworem wody i detergentu. Jeżeli jednak nie daje to pożądanego skutku, a na pływaku i rurze znajduje się osad, należy urządzenie zdemontować celem czyszczenia mechanicznego.

(Dodatkowe informacje na temat czyszczenia w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzeń)

UWAGA: pamiętać należy, aby zawory regulacyjne otwierać stopniowo, nie dopuszczając do nagłych uderzeń ciśnienia- może to powodować uderzenia pływaka o rurę rotametryczną i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

 
Wyślij "ZAPYTANIE"