Dlaczego rotametry

Dlaczego rotametry

Na rynku dostępnych jest wiele typów przepływomierzy, w tym także urządzenia drogie i zaawansowane technicznie, np. przepływomierze ultradźwiękowe, masowe, czy wirowe. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku powinniśmy z tych rozwiązań skorzystać. Proste i niedrogie przyrządy mają również wiele do zaoferowania.
Każdy przepływomierz, w tym także wymienione droższe urządzenia, posiada pewne ograniczenia i odpowiedni jest tylko dla określonych zastosowań. Można stwierdzić, że nie istnieje przepływomierz uniwersalny, spełniający wymagania wszystkich aplikacji. 
Z punktu widzenia użytkownika, odpowiedni przepływomierz to taki, który spełnia jego oczekiwania w zakresie parametrów pomiaru, ale również oczekiwania w zakresie kosztów. Chodzi tu nie tylko o koszty zakupu, ale również późniejsze koszty związane z eksploatacją i serwisem przepływomierza. Innym istotnym czynnikiem dla użytkownika powinna być dostępność części zamiennych oraz możliwość szybkiej i łatwej naprawy. Podobnie jeśli chodzi o wymagania dot.  instalacji (odcinki proste rurociągu), łatwość montażu, itp.
W tym zakresie rotametry dają naprawdę duże korzyści, stając się często najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla wielu zagadnień pomiarowych. 

Zalety rotametrów:

  • atrakcyjna cena zakupu
  • niewysokie koszty eksploatacji i serwisu
  • łatwość montażu, obsługi i naprawy
  • niewymagane zasilanie 
  • dostępność części zamiennych
  • możliwość wyposażenia w czujniki i przetworniki

Ograniczenia 

Jakkolwiek rotametry są bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu pomiarów przepływu, to ze względu jednak na pewne ich właściwości, zastosowanie mogą mieć ograniczone.
Dotyczyć to może na przykład właściwości mierzonego medium (np. problem lepkości i czystości cieczy), warunków pomiarowych (np. skoki ciśnienia, tętnienie), pozycji pracy, dokładności pomiaru, czy zakresu. 
Kłopotliwym zagadnieniem może być odporność chemiczna. Zamawiając rotametr należy mieć pewność, że wykonanie materiałowe rotametru jest kompatybilne z mierzonym medium. W wielu wypadkach nie można polegać jedynie na tabelach odporności chemicznej, lub wręcz brak jest danych na temat samego medium lub materiału. 

Jeśli więc cokolwiek budzi Państwa wątpliwości, prosimy o kontakt i konsultację z naszą firmą (w tym celu proponujemy przesłać nam „ZAPYTANIE”). 

Podsumowując można stwierdzić, że rotametry są naprawdę dobrym wyborem. Podobnie jednak jak w przypadku innych przepływomierzy, ze strony przyszłego użytkownika wymagana jest kompletna informacja nt. właściwości medium, warunków pomiaru, warunków instalacyjnych, wymagań dot. parametrów rotametru, itd. 

Jesteśmy przekonani, że dla większości aplikacji będziemy w stanie zaproponować Państwu odpowiedni rotametr. Jeżeli jednak zastosowanie rotametru z jakiegokolwiek  powodu okaże się niemożliwe lub niezalecane, spróbujemy zaproponować inny przepływomierz.

Prześlij „ZAPYTANIE