Wzory obliczeniowe dla cieczy

W jaki sposób obliczyć przepływ cieczy o znanej gęstości (różnej od 1 kg/m3)?

Standardowo rotametry kalibrowane są dla wody ( t=20°C; d= 1 kg/m3; 1 cP). Możliwe jest jednak zastosowanie ich do pomiarów dla cieczy o gęstości innej niż woda.

Aby obliczyć natężenie przepływu cieczy innej niż woda, stosujemy poniższe wzory:

gdzie:

df = gęstość zastosowanego pływaka 

dx = gęstość cieczy mierzonej (w temperaturze roboczej)

drf = gęstość pływaka wzorcowego 

dcs = gęstość cieczy wzorcowej

Qx = Qst * CD

gdzie:

Qx = szukane natężenie przepływu cieczy

Qst = standardowe natężenie przepływu cieczy

CD = obliczony wcześniej współczynnik gęstości 

Standardowo cieczą wzorcową jest woda w temperaturze 20 °C, a obliczanie natężenia przepływu odbywa się na podstawie zakresu pomiarowego dostępnego w kartach katalogowych. Dla obliczeń przyjmiemy, że gęstość cieczy wzorcowej 1000 kg/m3.

Pływakiem wzorcowym jest zazwyczaj pływak ze stali nierdzewnej (standardowy pływak dla rotametrów ze skalą dla wody).  Dla obliczeń przyjmiemy, że gęstość pływaka wzorcowego to 7950 kg/m3. 

UWAGI:

(!) Jeśli ciecz ma lepkość różną od 1 cP, prosimy o przesłanie zapytania.

(!) W przypadku gdy aplikacja wymaga zastosowania pływaka z innego materiału np. PTFE, PVDF, PVC, aluminium lub pływaka magnetycznego (rotametry z sygnalizacją poziomu pływaka) skorzystaj z tabeli dostępnej tutaj.

 

Przykład 1:

Wymagany przepływ: 3000 – 5000 l/h wodnego roztworu X

Temperatura robocza: 40°C (dla tej temperatury odczytujemy gęstość cieczy)

Ciśnienie robocze: 5 bar(g)

df = 7950 kg/m3

dx = 1350 kg/m3 (lepkość 1 cP)

drf = 7950 kg/m3

dcs = 1000 kg/m3

Dodatkowe wymagania: rotametr wykonany ze stali nierdzewnej.

CD = 0,8387

W tym przypadku, najbardziej odpowiednią skalą standardową zgodnie z kartą katalogową będzie skala dla wody 500 – 6300 l/h.

 

Obliczamy zatem skalę końcową dla naszego roztworu:

Qxmin = 500 * 0,8387

Qxmin = 419,36 [l/h]

 

Qxmax = 6300 * 0,8387

Qxmax = 4283,88 [l/h]

 

Końcowa skala:    420-5200 l/h

Dobrany rotametr metalowy: SC250/SS DN40 z pływakiem ze stali nierdzewnej. 

 

Przykład 2:

Rotametr dla wodnego roztworu Y z zastosowanym pływakiem magnetycznym (dla czujnika PT-AMR).

Wymagany przepływ: 20 – 200 l/h 

Temperatura robocza: 20°C 

Ciśnienie robocze: 5 bar(g)

df = 7463 kg/m3

dx = 1150 kg/m3 (lepkość 1 cP)

drf = 7950 kg/m3

dcs = 1000 kg/m3

Dodatkowe wymagania: rotametr szklany z czujnikiem położenia pływaka PT-AMR.

CD = 0,7899

W tym przypadku, najbardziej odpowiednią skalą standardową zgodnie z kartą katalogową będzie skala dla wody 25 – 250 l/h.

 

Obliczamy zatem skalę końcową dla naszego roztworu:

Qxmin = 25 * 0,7899

Qxmin = 19,75 [l/h]

 

Qxmax = 250 * 0,8387

Qxmax = 197,50 [l/h]

 

Końcowa skala:    20-200 l/h

Dobrany rotametr metalowy: 6001 DN20 z pływakiem magnetycznym (SS+magnet) + czujnik PT-AMR. 

 

Wyślij "ZAPYTANIE"