Zapytanie o rotametr

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety co ułatwi nam rozmowy.

Dane dotyczące czynnika:
Nazwa ( wzór chemiczny, skład procentowy) *
Gęstość ( 20°C; 101,3 kPa) [kg/m3] *
Lepkość w temperaturze roboczej (wymagane dla cieczy) [mPas]
Dane dotyczące warunków pomiaru:
Temperatura robocza [ °C] *
Temperatura maksymalna [ °C] *
Ciśnienie robocze [bar] abs. *
Ciśnienie maksymalne [bar] abs. *
Robocze natężenie przepływu (podaj jednostkę) *
Maksymalne natężenie przepływu (podaj jednostkę) *
Wymagania dla rotametru
Zawór regulacyjny * Tak
Nie
Rodzaj przyłączy * gwintowe
kołnierzowe
inne
Podaj średnicę
Typ
Sygnały elektryczne * Tak
Nie
Czujniki alarmowe minimum
maksimum
Przetwornik sygnału Tak
Wykonanie EX * Tak
Nie
Kategoria Ex
Wykonanie higieniczne * Tak
Nie
Materiały konstrukcyjne (odporne na działanie czynnika)
Części mokre
Obudowa
Uszczelnienia
Inne
Inne wymagania
Preferowany/ sugerowany model, ew. dotychczas stosowany
Ilość
Uwagi
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy *
Adres  *
Adres e-mail *
Numer telefonu *

* - Pole wymagane