• JAK DZIAŁA ROTAMETR?

    Poznaj swoje urządzenie na wylot – jak jest zbudowany i jak działa rotametr

Budowa rotametru

Rotametr składa się z pionowej, stożkowej rury pomiarowej, przyłączy po obu jej stronach oraz pływaka, umieszczonego wewnątrz niej.

Na rurze pomiarowej znajduje się skala pomiarowa, odpowiadająca warunkom opisanym na rotametrze.

Budowa rotametru - przyłącza, rura pomiarowa, skala i pływak

Pływaki występują w różnych kształtach i wykonaniach materiałowych:

źródło: tecfluid.com

Zasada działania rotametru

Przepływający przez rurę czynnik powoduje unoszenie się pływaka do położenia, w którym równoważą się działające nań siły. Stan ten nazywamy punktem równowagi sił.

Działanie rotametru

Punkt równowagi sił zależy od:

Pf – ciężaru pływaka

E – prędkości przepływu czynnika

A = Ac – Af – obszaru swobodnego przepływu

Wartość przepływu jest proporcjonalna do obszaru swobodnego przepływu A, będącego różnicą średnicy rury rotametrycznej Ac i średnicy pływaka Af.

Jak odczytać wartość przepływu na rotametrze?

W rotametrach szklanych oraz tworzywowych wartość natężenia przepływu odczytywana jest poprzez porównanie położenia pływaka ze skalą umieszczoną na rurze lub obudowie rotametru.

Odczytu dokonuje się według największej średnicy pływaka lub też jego górnej krawędzi, gdy ma on kształt cylindryczny.

W przypadku rotametrów metalowych wykorzystane jest sprzężenie magnetyczne pomiędzy pływakiem a wskazówką pomiarową. Ruch pływaka powoduje przesunięcie wskazówki na wartość odpowiadającą przepływowi medium, umieszczoną na skali.

Skala najczęściej opisana jest jednostką natężenia przepływu, np. l/min, m3/h. Może być również wykonana bez żadnej jednostki – tzw. skala procentowa lub niemianowana.

Następny temat:

  • Jak wybrać rotametr?

    Przeczytaj nasz prosty poradnik i zyskaj pewność, że wybierasz dobrze