• MONTAŻ I KONSERWACJA

  Poznaj podstawy obsługi swojego rotametru, żeby służył Ci jak najdłużej

Montaż rotametru i konserwacja rotametru . Czy wiesz, jak dbać o swój rotametr, by mógł Ci służyć jak najdłużej?

Kontrola przy rozpakowywaniu

Dostarczone rotametry są gotowe do montażu. Przed montażem rotametru:

 • usuń zabezpieczenia chroniące urządzenie podczas magazynowania i transportu,
 • sprawdź, czy pływak porusza się swobodnie wzdłuż całej rury pomiarowej przechylając ostrożnie urządzenie,
 • sprawdź, czy rura pomiarowa rotametru nie jest uszkodzona,
 • sprawdź, czy materiał uszczelek rotametru odpowiedni jest dla danego czynnika.

Montaż rotametru

Montaż rotametru wykonaj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • wybierz miejsce montażu rotametru, w którym urządzenie nie będzie narażone na drgania i naprężenia,
 • zamontuj rotametr tak, aby przepływ przez urządzenie był z dołu do góry,
 • zainstaluj rotametr w pozycji pionowej (odchylenie w pionie rzędu 5° może powodować przekłamanie odczytu nawet do 10%),
 • pamiętaj o zamontowaniu uszczelek,
 • zainstaluj przed i za rotametrem zawory odcinające, umożliwiające demontaż rotametru bez konieczności odcinania przepływu w instalacji.

Dodatkowe informacje na temat montażu w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzeń.

Konserwacja rotametru

Jak dbać o rotametr?

Konserwacja rotametru ogranicza się jedynie do rutynowego sprawdzania szczelności połączeń oraz sprawdzania stanu pływka i rury rotametrycznej.
W przypadku zauważenia nieszczelności lub uszkodzeń rury rotametrycznej należy elementy te wymienić.

Jak czyścić rotametr?

Zazwyczaj rutynowe czyszczenie ogranicza się do przepłukania rotametru roztworem wody i detergentu. Jeżeli jednak nie daje to pożądanego skutku, a na pływaku i rurze znajduje się osad, zdemontuj urządzenie w celu czyszczenia mechanicznego.

Dodatkowe informacje na temat czyszczenia w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzeń.

Pamiętaj, aby zawory regulacyjne otwierać stopniowo, nie dopuszczając do nagłych uderzeń ciśnienia!

Nagłe uderzenia ciśnienia mogą spowodować uderzenia pływaka o rurę pomiarową rotametru, a w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Następny temat:

 • Wzory obliczeniowe dla gazów

  Dowiedz się, jak przeliczamy zakresy rotametrów dla gazu