• WZORY OBLICZENIOWE DLA GAZÓW

    Zobacz, jak przeliczamy zakresy rotametrów dla gazu

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty gazu?

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty gazu? Najprościej jest skorzystać z naszego Kalkulatora przepływu, który:

  • przeliczy za Ciebie wskazanie Twojego rotametru na Twój przepływ rzeczywisty oraz
  • poda Ci Twój współczynnik korygujący, który będziesz mógł wykorzystać do przyszłych obliczeń.

Standardowo rotametry kalibrowane są dla powietrza w tzw. normalnych warunkach (20 °C i 1,013 bar abs). Możliwe jest jednak użycie takich rotametrów także dla innych warunków roboczych i innych gazów. W takim przypadku wskazanie rotametru należy przemnożyć przez współczynnik korygujący wynikający z przeliczeń gęstości gazu, jego temperatury roboczej oraz ciśnienia roboczego. W tym celu można skorzystać Kalkulatora przepływu lub przykładowych obliczeń podanych poniżej.

Dane dotyczące kalibracji rotametru:

Q2 = wskazanie rotametru

ρ2 = gęstość względna gazu (powietrze= 1)

p2 = ciśnienie absolutne gazu

T2 = temperatura absolutna gazu [K]

Dane dotyczące warunków pomiaru:

Q1 = przepływ rzeczywisty mierzonego gazu

ρ1 = gęstość względna mierzonego gazu (powietrze = 1)

p1 = ciśnienie absolutne mierzonego gazu

T1 = temperatura mierzonego gazu [K]  (0 °C = 273,15 K; 20 °C = 293,15 K)

Przykłady obliczeń:

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty dwutlenku węgla, który przepływa pod ciśnieniem 3 bar g,  w temperaturze 25 °C przez rotametr,
którego skala dotyczy 1 … 12 Nl/min powietrza, dla 0 bar g i 20 °C ?

Dane z rotametru:

Gaz = Powietrze

Gęstość = 1 (gęstość względna powietrza)

Ciśnienie = 0 bar g + 1,013= 1,013 bar

Temperatura = 20°C + 273,15 = 293,15 K

Wskazanie rotametru = 12 Nl/min (górny zakres skali)

Dane dotyczące warunków pomiaru:

Gaz = Dwutlenek węgla

Gęstość = 1,529 (gęstość względna dwutlenku węgla)

Ciśnienie = 3 bar g + 1,013 = 4,013 bar

Temperatura = 25 °C + 273,15 = 298,15 K

Przepływ rzeczywisty = ?

Obliczenia:

Rozwiązanie:

Przepływ rzeczywisty dwutlenku węgla dla wskazania 12 l/min wynosi 19,15 Nl/min.

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty helu, który płynie pod ciśnieniem 5 bar g, w temperaturze 10 °C przez rotametr,
którego wskazanie wynosi 30 Nl/min, a skala dotyczy azotu dla 3 bar g i 20 °C?

Dane z rotametru:

Gaz = Azot

Gęstość = 0,9672 (gęstość względna azotu)

Ciśnienie = 3 bar g + 1,013 = 4,013 bar

Temperatura = 20 °C + 273,15 = 293,15 K

Wskazanie rotametru = 30 Nl/min (górny zakres skali)

Dane dotyczące warunków pomiaru:

Gaz = Hel

Gęstość = 0,1380 (gęstość względna helu)

Ciśnienie = 5 bar g + 1,013 = 6,013 bar

Temperatura = 10 °C + 273,15 = 283,15 K

Przepływ rzeczywisty = ?

Obliczenia:

Rozwiązanie:

Przepływ rzeczywisty helu dla wskazania 30 Nl/min wynosi 98,92 Nl/min.

Przykład 1.

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty dwutlenku węgla, który przepływa pod ciśnieniem 3 bar g,  w temperaturze 25 °C przez rotametr,
którego skala dotyczy 1 … 12 Nl/min powietrza, dla 0 bar g i 20 °C ?

Dane z rotametru:

Gaz = Powietrze

Gęstość = 1 (gęstość względna powietrza)

Ciśnienie = 0 bar g + 1,013= 1,013 bar

Temperatura = 20°C + 273,15 = 293,15 K

Wskazanie rotametru = 12 Nl/min (górny zakres skali)

Dane dotyczące warunków pomiaru:

Gaz = Dwutlenek węgla

Gęstość = 1,529 (gęstość względna dwutlenku węgla)

Ciśnienie = 3 bar g + 1,013 = 4,013 bar

Temperatura = 25 °C + 273,15 = 298,15 K

Przepływ rzeczywisty = ?

Obliczenia:

Rozwiązanie:

Przepływ rzeczywisty dwutlenku węgla dla wskazania 12 l/min wynosi 19,15 Nl/min.

Przykład 2.

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty helu, który płynie pod ciśnieniem 5 bar g, w temperaturze 10 °C przez rotametr,
którego wskazanie wynosi 30 Nl/min, a skala dotyczy azotu dla 3 bar g i 20 °C?

Dane z rotametru:

Gaz = Azot

Gęstość = 0,9672 (gęstość względna azotu)

Ciśnienie = 3 bar g + 1,013 = 4,013 bar

Temperatura = 20 °C + 273,15 = 293,15 K

Wskazanie rotametru = 30 Nl/min (górny zakres skali)

Dane dotyczące warunków pomiaru:

Gaz = Hel

Gęstość = 0,1380 (gęstość względna helu)

Ciśnienie = 5 bar g + 1,013 = 6,013 bar

Temperatura = 10 °C + 273,15 = 283,15 K

Przepływ rzeczywisty = ?

Obliczenia:

Rozwiązanie:

Przepływ rzeczywisty helu dla wskazania 30 Nl/min wynosi 98,92 Nl/min.

Następny temat:

  • Wzory obliczeniowe dla cieczy

    Dowiedz się, jak przeliczamy zakresy rotametrów dla cieczy