• WZORY OBLICZENIOWE DLA CIECZY

Jak obliczyć przepływ rzeczywisty cieczy o znanej gęstości (różnej od 1 kg/m³)?

Standardowo rotametry kalibrowane są dla wody (20 °C, 1 kg/m3, 1 cP). Możliwe jest jednak zastosowanie ich do pomiarów dla cieczy o gęstości innej niż woda. Aby obliczyć natężenie przepływu cieczy innej niż woda, stosujemy poniższy wzór:

Warunki wzorcowe:

Q2 – standardowe natężenie przepływu cieczy

d2 – gęstość cieczy wzorcowej

dp2 – gęstość pływaka wzorcowego

Warunki pomiaru:

Q1 – przepływ rzeczywisty

d1 – gęstość cieczy mierzonej (w temperaturze roboczej)

dp1 – gęstość zastosowanego pływaka

Warunki wzorcowe:

Standardowo, cieczą wzorcową jest woda w temperaturze 20 °C, a obliczanie natężenia przepływu odbywa się na podstawie zakresu pomiarowego dostępnego w kartach katalogowych.
Dla obliczeń przyjmiemy, że gęstość cieczy wzorcowej 1000 kg/m3.

Pływakiem wzorcowym jest zazwyczaj pływak ze stali nierdzewnej (standardowy pływak dla rotametrów ze skalą dla wody).
Dla obliczeń przyjmiemy, że gęstość pływaka wzorcowego to 7950 kg/m3.

Jeśli ciecz ma lepkość różną od 1 cP, prosimy o przesłanie zapytania!

W przypadku gdy aplikacja wymaga zastosowania pływaka z innego materiału np. PTFE, PVDF, PVC, aluminium lub pływaka magnetycznego (rotametry z sygnalizacją poziomu pływaka) skorzystaj z tabeli dostępnej tutaj!

Przykłady obliczeń:

Chcemy zmierzyć przepływ 3000 … 5000 l/h wodnego roztworu „X” w temperaturze roboczej 40 °C i ciśnieniu roboczym 5 bar.

Jaki zakres katalogowy powinien mieć rotametr?

Dodatkowe wymagania: rotametr wykonany ze stali nierdzewnej.

Warunki wzorcowe:

dp2 = 7950 kg/m3

d2 = 1000 kg/m3

Warunki pomiarowe:

dp1 = 7950 kg/m3 (pływak ze stali nierdzewnej)

d1 = 1350 kg/m3 (gęstość roztworu „x” w 40 °C)

Obliczenia:

Wynika z tego, że rotametr powinien mieć skalę o zakresie górnym co najmniej 5961, 61 l/h.

Rotametrem o najbardziej zbliżonym zakresie jest rotametr metalowy SC250-40600-SS z pływakiem ze stali nierdzewnej, o skali katalogowej 500 … 6 300 l/h.

Przepływ rzeczywisty roztworu „X” obliczamy mnożąc wskazanie rotametru przez współczynnik gęstości:

Rozwiązanie:

Końcowa skala: 420 … 5280 l/h.

Dobrany rotametr metalowy: SC250-40600-SS z pływakiem ze stali nierdzewnej oraz przyłączem DN40.

Chcemy zmierzyć przepływ 20 … 200 l/h roztworu „Y” o temperaturze roboczej  20 °C i ciśnieniu roboczym 5 bar z zastosowaniem pływaka magnetycznego (dla czujnika PT-AMR).

Jaki zakres katalogowy powinien mieć rotametr?

Dodatkowe wymagania: rotametr szklany z czujnikiem położenia pływaka PT-AMR.

Dane:

Warunki wzorcowe:

d2 = 7950 kg/m3

d2 = 1000 kg/m3

Warunki pomiaru:

df = 7463 kg/m3 (gęstość pływaka magnetycznego)

dx = 1150 kg/m3 (gęstość roztworu „Y” w 20 C, lepkość 1 cP)

Obliczenia:

Wynika z tego, że rotametr powinien mieć skalę o zakresie górnym co najmniej 250 l/h.

Rotametrem o najbardziej zbliżonym zakresie jest rotametr szklany 6000-C32-02501 w wykonaniu z pływakiem magnetycznym, o skali katalogowej 25 … 250 l/h.

Przepływ rzeczywisty roztworu „Y” obliczamy mnożąc wskazanie rotametru przez współczynnik gęstości:

Rozwiązanie:

Końcowa skala: 20 … 200 l/h

Dobrany rotametr szklany: 6000-C32-02501 w wykonaniu z pływakiem magnetycznym i przyłączem o średnicy DN20 oraz czujnik PT-AMR.

Przykład 1.

Chcemy zmierzyć przepływ 3000 … 5000 l/h wodnego roztworu „X” w temperaturze roboczej 40 °C i ciśnieniu roboczym 5 bar.

Jaki zakres katalogowy powinien mieć rotametr?

Dodatkowe wymagania: rotametr wykonany ze stali nierdzewnej.

Warunki wzorcowe:

dp2 = 7950 kg/m3

d2 = 1000 kg/m3

Warunki pomiarowe:

dp1 = 7950 kg/m3 (pływak ze stali nierdzewnej)

d1 = 1350 kg/m3 (gęstość roztworu „x” w 40 °C)

Obliczenia:

Wynika z tego, że rotametr powinien mieć skalę o zakresie górnym co najmniej 5961, 61 l/h.

Rotametrem o najbardziej zbliżonym zakresie jest rotametr metalowy SC250-40600-SS z pływakiem ze stali nierdzewnej, o skali katalogowej 500 … 6 300 l/h.

Przepływ rzeczywisty roztworu „X” obliczamy mnożąc wskazanie rotametru przez współczynnik gęstości:

Rozwiązanie:

Końcowa skala: 420 … 5280 l/h.

Dobrany rotametr metalowy: SC250-40600-SS z pływakiem ze stali nierdzewnej oraz przyłączem DN40.

Przykład 2.

Chcemy zmierzyć przepływ 20 … 200 l/h roztworu „Y” o temperaturze roboczej  20 °C i ciśnieniu roboczym 5 bar z zastosowaniem pływaka magnetycznego (dla czujnika PT-AMR).

Jaki zakres katalogowy powinien mieć rotametr?

Dodatkowe wymagania: rotametr szklany z czujnikiem położenia pływaka PT-AMR.

Dane:

Warunki wzorcowe:

d2 = 7950 kg/m3

d2 = 1000 kg/m3

Warunki pomiaru:

df = 7463 kg/m3 (gęstość pływaka magnetycznego)

dx = 1150 kg/m3 (gęstość roztworu „Y” w 20 C, lepkość 1 cP)

Obliczenia:

Wynika z tego, że rotametr powinien mieć skalę o zakresie górnym co najmniej 250 l/h.

Rotametrem o najbardziej zbliżonym zakresie jest rotametr szklany 6000-C32-02501 w wykonaniu z pływakiem magnetycznym, o skali katalogowej 25 … 250 l/h.

Przepływ rzeczywisty roztworu „Y” obliczamy mnożąc wskazanie rotametru przez współczynnik gęstości:

Rozwiązanie:

Końcowa skala: 20 … 200 l/h

Dobrany rotametr szklany: 6000-C32-02501 w wykonaniu z pływakiem magnetycznym i przyłączem o średnicy DN20 oraz czujnik PT-AMR.

Następny temat:

  • Porady techniczne

    Przeczytaj nasze wskazówki i stań się specjalistą w dziedzinie rotametrów