Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych firma AEA Technique Wojciech Michaleskul 44-100 Gliwice ul. Toszecka 99, NIP: 6311693422; REGON: 278311428, + 48 32 777 44 29, info@rotametry.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem otrzymywania ofert marketingowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z administratorem danych.