Firma Tecfluid otrzymała certyfikt IECEx dla pracy w strefach zagrożonych wybuchem!

Firma Tecfluid otrzymała certyfikat IECEx dla urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej. Certyfikat IECEx dopełnia certyfikat ATEX, który jest wymagany na terenie państw Unii Europejskiej, oraz umożliwia sprzedaż urządzeń na rynku międzynarodowym. Certyfikatem został objęty również rotametr metalowy serii SC250. Zgodnie z wymaganiami schematu IECEx, certyfikacja obejmuje nie tylko badanie i ocenę urządzeń, ale…